Amsterdam, 8 januari 2020 - Apollo en Leonardo Hotels nemen het opleiden van de nieuwe generatie hoteliers serieus. Naast de Masterclass waar talenten tijdens een intensief trainingstraject worden opgeleid tot o.a. General Manager is er nu ook een uniek trainingsprogramma ontwikkeld voor de toekomstig hotelier. Het Tailor Made Traineeship (TMT) is opgericht om studenten beter bekend te maken met de grote verscheidenheid van werkzaamheden binnen de hotellerie en om stagiaires verdieping te bieden op het gebied van Persoonlijk Leiderschap. Voor elke student wordt een op maat gemaakte stageplek gecreëerd als vliegende start van hun carrière.

Tailor Made Traineeship

In samenspraak met de student zorgt Apollo & Leonardo Hotels voor een stage met de mogelijkheid om op verschillende afdelingen en locaties kennis en ervaring op te doen. Middels een persoonlijke intake wordt er gekeken naar de interesses, wensen en talenten van de student. Dit kan leiden tot een multidisciplinaire stage, dit is echter geen must. Het trainingstraject van minimaal 5 maanden bevat naast de mogelijkheid van het aandoen van verschillende afdelingen verschillende persoonlijk leiderschapstrainingen en expert sessies. Zo volgt iedere TMTer de training ‘Persoonlijke Effectiviteit’ van Performance Solutions®, maar nemen zij ook deel aan trainingen in onder andere Marketing, Revenue Management en Finance. Regelmatig komen alle TMT studenten tijdens de TMT Classes bij elkaar om te sparren, ideeën uit te wisselen en hun afstudeeronderzoek met elkaar te bespreken. Iedere TMTer krijgt een Senior Management lid vanuit de organisatie toegewezen om de student optimaal te begeleiden bij zijn leervraag en ontwikkeling. 

Meer nadruk op ontwikkeling leiderschap

Het TMT is opgericht door Roelof Gjaltema en Robbert Swart, twee voormalige Apollo stagiaires die beide binnen de hotelketen zijn doorgegroeid tot General Manager. Het TMT speelt in op de keuzestress die studenten ervaren door het aanbod van tientallen, zo niet honderden stagebedrijven met dito functies en focust zich op het ontwikkelen van Management skills en leiderschap. Gjaltema licht toe: ‘Zowel vanuit onze eigen ervaring, als gebleken uit het contact met studenten en hotelscholen, weten we hoe belangrijk het is om je als organisatie in te zetten op persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we dat de huidige generatie studenten geconfronteerd wordt met hoge druk als het gaat om het maken van de juiste beslissing(en) voor de toekomst’. Swart vervolgt: ‘Vanuit onze passie voor het opleiden van de volgende generatie zijn wij tot de ontwikkeling van het TMT gekomen’.

Een toekomst bij Apollo en Leonardo Hotels

Bij het succesvol afronden van het TMT heeft de student een baangarantie binnen de keten. Zowel Swart als Gjaltema gingen de vele trainees voor en hebben nu sleutelposities binnen het bedrijf. Swart vertelt: ‘’Al bij mijn sollicitatie als Duty Trainee bij het Apollo Hotel werd er uitvoerig gesproken over wat ik tijdens mijn stage wilde ontwikkelen. De uitdagende stage en de inzet op Persoonlijke Ontwikkeling hierna hebben er toe geleid dat ik nu de positie van General Manager bezet’’. Gjaltema vult aan: ‘’De stage en de leidinggevende positie die ik na mijn stage bezette, hebben mij in staat gesteld om slechts vier jaar na mijn stage een ‘’eigen’’ hotel te runnen én projecten zoals het TMT programma vorm te geven’.

Voor meer informatie over het Tailor Made Traineeship ga naar www.apollohotels.nl/TMT of neem contact via TMT@apollohotels.nl. Stagevacatures zijn te vinden op www.apollohotels.nl/vacatures.

Delen