Apollo Hotels streeft ernaar om diensten van hoge kwaliteit te leveren, waardoor we zeker weten dat je bij ons terug komt! Respect voor de privacy van onze gasten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel hiervan! Hierna vind je informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze specifieke dienst.

CAMERATOEZICHT (CCTV)

Apollo Hotels maakt gebruik van cameratoezicht in haar locaties om haar eigendommen en die van haar gasten te beschermen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS: VIDEOBEELDEN

Om de eigendommen van onze gasten en die van de hotels te beschermen maken we in sommige algemeen toegankelijke ruimtes (bijvoorbeeld de hotellobby) gebruik van cameratoezicht. Dit toezicht maakt onderdeel uit van structurele maatregelen voor (bouwkundige) toegangscontrole. De beelden worden voor korte periode opgeslagen en vervolgens gewist, tenzij er sprake is van een incident waarvoor langer bewaren noodzakelijk is. We passen geen gezichtsherkenning of andere methodieken toe waarmee personen op electronische wijze te indentificeren zijn. Uiteraard worden er geen geluidsopnamen gemaakt.

BEVEILIGING

Apollo Hotels besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging voor het cameratoezicht.

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die in het kader van deze dienst worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Apollo Hotels, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

WIJZIGINGEN

Houd deze website in de gaten voor eventuele wijzigingen

Vragen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen:

Apollo Hotels
Ter attentie van de privacyverantwoordelijke
Apollolaan 2
1077 BA  AMSTERDAM

Of stuur een e-mail naar: privacy@apollohotels.nl