Apollo Hotels streeft ernaar om diensten van hoge kwaliteit te leveren, waardoor we zeker weten dat je bij ons terug komt! Respect voor de privacy van onze gasten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel hiervan! Hierna vind je informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze specifieke dienst.

De dienst Hotelreservering en -verblijf via partners

Apollo Hotels biedt de mogelijkheid om via partners hotelreserveringen te maken voor een verblijf in haar hotels.

Gebruik van persoonsgegevens: Klantgegevens

Jouw persoonlijke gegevens die je in het kader van de dienst hebt opgegeven, worden gebruikt voor de afhandeling van de reservering en het verblijf in de hotels. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het proces en voor klachtafhandeling. De gegevens die nodig zijn voor de betaling, zoals creditcardnummer worden uitsluitend hiervoor gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens: E-mailadres

Jouw e-mailadres wordt gebruikt om jouw reservering te kunnen bevestigen, voor controle op het proces en voor klachtafhandeling. Tevens houden we je op de hoogte via de e-mail over de status van de reservering. Na afloop van het verblijf kunnen we je nog mailen in het kader van kwaliteitsonderzoek.

Gebruik van persoonsgegevens: Telefoonnummer

Jouw e-mailadres wordt gebruikt om jouw reservering te kunnen bevestigen, voor controle op het proces en voor klachtafhandeling.

Beveiliging

Apollo Hotels besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens die in het kader van deze dienst worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Apollo Hotels, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Wijzigingen

Houd deze website in de gaten voor eventuele wijzigingen

Vragen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen:

Apollo Hotels
Ter attentie van de privacyverantwoordelijke
Apollolaan 2
1077 BA  AMSTERDAM

Of stuur een e-mail naar: privacy@apollohotels.nl