Apollo Hotels streeft ernaar om diensten van hoge kwaliteit te leveren, waardoor we zeker weten dat je bij ons terug komt! Respect voor de privacy van onze gasten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel hiervan! Hierna vind je informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze specifieke dienst.

SOLLICITEREN BIJ APOLLO EN LEONARDO HOTELS

Apollo en Leonardo Hotels vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk.
 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS: CURRICULUM VITAE EN MOTIVATIEBRIEF

Jouw persoonlijke gegevens die je in het kader van jouw sollicitatie hebt opgegeven, worden enkel gebruikt voor de afhandeling van jouw sollicitatie. Deze gegevens worden verzameld in een ATS (Applicant Tracking System) doordat jij via het sollicitatieformulier op de website solliciteert. Dit ATS voldoet aan de hoogste veiligheids-eisen. Met de leverancier van het ATS is een bewerkersovereenkomst afgesloten in het kader van de AVG. We vergelijken de gegevens van de sollicitant met de vacatures bij Apollo en Leonardo Hotels en nemen contact op met sollicitanten om gesprekken in te plannen. Uiteraard verzamelen en verwerken we geen informatie die gaan over ras, ethnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.

BEWAARTERMIJN

Als je bij ons solliciteert op een vacature dien je akkoord te gaan met ons privacybeleid. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden. Het is uiteraard altijd mogelijk om je gegevens zelf te verwijderen. Dit kan via een speciale link die onderaan in onze ontvangstbevestiging e-mail is opgenomen.

BEVEILIGING

Apollo en Leonardo Hotels besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen, veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.
 

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die in het kader van deze dienst worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Apollo en Leonardo Hotels Hotels, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Alleen indien het onderdeel is van de selectieprocedure, zullen de gegevens worden gedeeld met een bureau dat de assessment, psychologische- of medische keuring afneemt.
 

WIJZIGINGEN

Houd deze website in de gaten voor eventuele wijzigingen
 

Vragen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen:

Apollo en Leonardo Hotels
Ter attentie van de privacyverantwoordelijke
Staalmeesterlaan 410
1057PH  AMSTERDAM

Of stuur een e-mail naar: privacy@apollohotels.nl